KCB Nieuws

  • Op Koningsdag, zaterdag 27 april, is het KCB alleen bereikbaar voor inspecties conform het weekend. De rayonkantoren zijn dan gesloten. Voor het certificeren van documenten kunt u een stempelcode op locatie aanvragen.[readmore] Hieronder vindt u een overzicht van de overige feestdagen in 2024 en de dan geldende dienstverlening. Feestdagen in 2024 waarop het KCB gesloten […]
  • Vanaf 30 april 2024 start de Britse overheid met inspecties van lading met een medium en hoog fytosanitair risico in Border Control Posts (BCP’s)of Control Points (CP’s). Sinds 31 januari 2024 geldt voor invoer van de goederen met een medium risico (waaronder 5 soorten snijbloemen) in het Verenigd Koninkrijk (VK) al een certificaatplicht.[readmore] De certificaatplicht […]
  • Op vrijdagmiddag en avond 12 april viert het KCB haar 100-jarig bestaan. Gezien deze unieke gebeurtenis willen dit met alle medewerkers vieren. Daarom gaan we die dag ons werk vanaf 15.00 uur afronden en zijn we daarna alleen voor noodgevallen bereikbaar en beschikbaar. Wilt u hier met de aanvraag van de werkzaamheden rekening mee houden? […]
  • Vandaag precies 100 jaar geleden is het KCB, toen nog Uitvoer-Controle-Bureau (UCB) geheten, opgericht door en voor Nederlandse telers en handelaren in groenten en fruit. Het UCB voerde kwaliteitscontroles uit op groenten en fruit. Om zo de export te bevorderen van Nederlandse tuinbouwproducten. [readmore] In de afgelopen 100 jaar is veel veranderd. UCB werd het […]
  • Het handhavingsdocument Reglement Interne Controle (RIK) is aangepast. De volgende punten zijn gewijzigd: Het maximaal aantal handhavingspunten voor telersverenigingen is aangepast van 6 naar 10. [readmore] Wanneer partijen van hetzelfde product ook wat kleur en variëteit betreft vanwege hetzelfde type gebrek tijdens een controlebezoek worden afgekeurd worden aan 1 overtreding handhavingspunten toegekend. Aan partijen die […]
  • In het jaarverslag informeren we u over onze resultaten van 2023. Lees hier het nieuwe jaarverslag. In 2023 zijn de evaluaties van het Structureel Toezicht en het RIK afgerond en zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van de aanbevelingen voor verbetering. Ook is gewerkt aan de samenwerking met logistieke dienstverleners en is […]
  • Op eerste paasdag, zondag 31 maart, is het KCB gesloten en voeren wij geen inspecties uit. Op maandag 1 april, tweede paasdag, is het KCB alleen bereikbaar voor inspecties conform het weekend. De rayonkantoren zijn dan gesloten. Voor het certificeren van documenten kunt u een stempelcode op locatie aanvragen.[readmore] Hieronder vindt u een overzicht van […]
  • Op vrijdagmiddag en avond 12 april viert het KCB haar 100-jarig bestaan. Gezien deze unieke gebeurtenis willen dit met alle medewerkers vieren. Daarom gaan we die dag ons werk vanaf 15.00 uur afronden en zijn we daarna alleen voor noodgevallen bereikbaar en beschikbaar. Wilt u hier met de aanvraag van de werkzaamheden rekening mee houden? […]
  • Halverwege 2022 is het KCB gestart met een uitgebreide evaluatie van de uitvoering en de indelingssystematiek van het Structureel Toezicht (ST). Bij de evaluatie zijn bedrijven, brancheorganisaties uit de handel en teelt van groenten en fruit en KCB-medewerkers betrokken. Met de uitvoering van het Structureel Toezicht (ST) houdt het KCB toezicht op de naleving van […]
  • Eind 2023 is de evaluatie afgerond van het Reglement Interne Kwaliteitscontrole (RIK). Uit de evaluatie blijkt dat de RIK-regeling nog steeds voldoet aan het doel waarvoor deze is gemaakt in 2005. De regeling verhoogt de naleving door deelnemende bedrijven en leidt tot minder controles van het KCB. Bedrijven die een goed functionerend kwaliteitssysteem hebben, ervaren […]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *