KCB Nieuws

  • Exporteert u bloemen naar het VK? Als gevolg van Brexit moeten vanaf 31 januari 2024 de volgende vijf ‘medium risk’ snijbloemen voorzien zijn een fytosanitair certificaat: Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus (inclusief Dianthus barbatus), Gypsophila en Solidago. Dit certificaat wordt als de zending voldoet aan de door het VK gestelde fytosanitaire eisen na inspectie door het KCB […]
  • Heeft u de in 2022 de training 'Fytosanitair controlemedewerker' met een diploma afsloten? Dan moet u nog een opfristraining volgen om vanaf 31 januari 2024 binnen het Bedrijfscontrolesysteem inspecties te mogen uitvoeren. Dit hebben NVWA, KCB en het bedrijfsleven met elkaar afgesproken. Deze training vindt plaats op 17, 18 en 19 januari 2024 en wordt […]
  • Als gevolg van Brexit moeten de volgende vijf ‘medium risk’ snijbloemen bij export naar het VK vanaf 31 januari 2024 zijn voorzien van een fytosanitair certificaat: Orchidaceae, Dendranthema, Dianthus, Gypsophila en Solidago. Dit betekent dat alle exportzendingen met deze producten moeten worden aangemeld in e-CertNL, zodat ze kunnen worden geïnspecteerd en voorzien van een fytosanitair […]
  • Het bestuur van het KCB heeft de tarieven bepaald voor 2024. Om kostendekkend te kunnen opereren is het noodzakelijk de tarieven te verhogen met 10%. Deze stijging heeft te maken met de in 2024 verwachte ontwikkeling van de lonen, de in 2023 gestegen prijzen en de voor 2024 verwachte prijsstijging van ingekochte producten en diensten. […]
  • Op dinsdag 10 oktober organiseerde het KCB voor de 24e keer de Landelijke hardfruitafstemming in de voormalige afmijnzaal van FruitMasters in Geldermalsen. Zo’n 50 geïnteresseerden waren aanwezig om samen te discussiëren over de kwaliteit van de getoonde monsters. [readmore] Elk jaar zijn er weer nieuwe uitdagingen voor telers, sorteerders en bewaarders om een mooi en […]
  • Op 29 augustus 2023 heeft het VK het definitieve Border Target Operating Model (TOM) gepresenteerd waarin de grenscontroles en eisen voor onder andere planten en plantaardige producten worden beschreven. In het TOM heeft het VK aangegeven dat per 31 januari 2024 de ‘medium risk group’ fytocertificaatplichtig wordt. De ‘high risk group’ is dit al en […]
  • De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en het KCB gaan vanaf 1 oktober 2023 potplanten die worden geëxporteerd naar het Verenigd Koninkrijk (VK) intensiever controleren op de aanwezigheid van de Bemisia tabaci (tabakswittevlieg). In het VK is de tabakswittevlieg een quarantaineorganisme. Er geldt een 0-tolerantie. Desondanks treft het VK dit organisme dit jaar veel vaker […]
  • Op dinsdag 10 oktober 2023 organiseert het KCB wederom een Landelijke Hardfruitafstemming. Deze bijeenkomst is vrij toegankelijk voor alle keurmeesters en keurcoördinatoren met belangstelling voor de kwaliteit van appelen en peren. Het doel van de afstemming is om aan te geven hoe de kwaliteit binnen de kwaliteitsklassen beoordeeld moet worden. [readmore] Tijdens de bijeenkomst wordt […]
  • Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft op 29 augustus 2023 de definitieve versie van het Border Target Operating Model (TOM) gepubliceerd. Hierin schetst de Britse overheid hoe zij vorm wil geven aan een eigen grenscontrolesystem.[readmore] In het nieuwe TOM staan importeisen voor onder andere planten en plantaardige producten. Iedereen die door het VK als medium risico […]
  • Sinds 1 juli is de nieuwe tijdelijke uitvoeringsverordening (EU) 2023/1134 van kracht ter voorkoming van de introductie en verspreiding van Spodoptera frugiperda in de EU. Spodoptera frugiperda is een nachtvlinder uit de familie van de uilen. De rups is een belangrijke plaag van meerdere groente- en graangewassen en is in grote delen van de wereld […]

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *